Tags : позакласний
    Головна / Posts tagged "позакласний"

Важливим етапом підготовки майбутніх учителів біології  до  професійної  діяльності  є  педагогічна  практика  в  загальноосвітній  школі.  У  статті  акцентовано  увагу  на  організації  і  проведенні  студентами-практикантами  позакласної роботи з біології. Педагогічною  наукою  доведено  та  в  шкільній  практиці  підтверджено, що великі можливості для реалізації завдань  сучасної освіти має позакласна робота. Вона дозволяє враховувати індивідуальні особливості учнів, їхні інтереси, ..
Читати далі…

Грицай Н. Активизация познавательной деятельности учащихся по биологии: методика внеклассной работы : [монография] / Наталия Грицай. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 284 с. ISBN 978-3-659-67749-6 У монографії досліджено проблему активізації пізнавальної діяльності учнів у позакласній роботі з біології. Активізація пізнавальної діяльності вимагає застосування різних засобів, які спонукають дитину до вияву більш високого рівня пізнавальної активності. ..
Читати далі…

Мороз І. В. Позакласна робота з біології : навчальний посібник / І. В. Мороз, Н. Б. Грицай. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 272 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист №1/11-5783 від 23.08.2006 р.) У пропонованому посібнику висвітлено основні питання методики позакласної роботи з біології. У ньому описано різні форми й види позакласної роботи, розкрито особливості організації позакласної діяльності ..
Читати далі…

Великі  можливості  для  формування  творчої  особистості  вчителя  має позакласна  робота.  У  статті  розглянуто  умови  розвитку  творчого потенціалу майбутніх педагогів під час проведення позакласної роботи в  загальноосвітній школі. Постановка  проблеми  у  загальному  виді  та  її  зв’язок  з  важливими  науковими та практичними завданнями.  Сьогодення висуває нові вимоги до освіти: виховати творчу, самостійну та  самодостатню  особистість,  всебічно  розвинену,  ..
Читати далі…

The individual forms of out-of-class activity on Biology are characterized, the activity of experimental „Junior Biologist School” founded with the aim talented pupils’ drawing to profound learning of Biology is described; the effectiveness of individual out-of-class work on Biology for pupils’ cognitive  activization is substantiated. На сьогодні одним із завдань української системи освіти є «розвиток ..
Читати далі…

Грицай Н. Б. Методика позакласної роботи з біології. Дистанційний курс : навч. посіб. / Н. Б. Грицай. – Рівне : МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2010. – 164 с. Мета  курсу  „Методика  позакласної  роботи з біології” – ознайомлення з особливостями позакласної роботи з біології,  організацією,  плануванням  та  змістом  роботи  гуртків,  клубів різного  профілю,  питаннями  екологічної  освіти  і  виховання  учнів,  організацією  роботи  ..
Читати далі…