Категорія :Методика позакласної роботи з біології

    Головна / Архів категорії"Методика позакласної роботи з біології"

Пропонуємо завдання для студентів заочної форми навчання, які вивчають дисципліну “Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах” zavdannia 

Шановні студенти! У пропонованому файлі (Оформлення літератури) наведено зразки оформлення літературних джерел за чинними вимогами. Зверніть увагу на кількість авторів, знаки та проміжки між ними, посилання на електронні ресурси та ін.

План тижня біології складаємо за таким зразком: План тижня Зверніть увагу на різноманітність видів позакласних заходів, поєднання теоретичного, практичного та ігрового компонентів, відповідність тематики заходів віковим особливостям учнів.

Шановні студенти! Щоб краще зрозуміти, що таке методичне портфоліо, пропонуємо ознайомитись із публікаціями: http://grytsai.rv.ua/?p=408 http://grytsai.rv.ua/?p=148      

Програма навчальної дисципліни «Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 6.040102 «Біологія»*. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах» є зміст, форми та методи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах. Навч програм

Матеріали для дистанційного вивчення дисципліни “Методика позакласної роботи з біології” подано в посібнику: pozklas    

Грицай Н.Б. Методика позакласної роботи з біології: Програма курсу. – Рівне: МЕГУ, 2005. – 23 с. Мета курсу „Методика позакласної роботи з біології” – ознайомлення з особливостями позакласної роботи з біології, організацією, плануванням та змістом роботи гуртків, клубів різного профілю, питаннями екологічної освіти і виховання учнів, організацією роботи на навчально-дослідній ділянці, проведенням фенологічних спостережень, дослідництва ..
Читати далі…