Категорія :Дисертації

    Головна / Наукова діяльність / Архів категорії"Дисертації"

Ознайомитись із текстом  дисертації “Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання біології можна за посиланням: http://www.undip.org.ua/upload/Disertation/Rada%2005/%D0%94%D0%B8%D1%81% D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86i%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1% 86%D0%B0%D0%B9_%D0%9D.%D0%91.pdf      

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ГРИЦАЙ Наталія Богданівна   УДК 378.14: 372.857    СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ   13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2016       Переглянути автореферат:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА Грицай Наталія Богданівна УДК 37.015.2: 371.322.5 АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З БІОЛОГІЇ 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Переглянути автореферат