Підготовка майбутніх учителів біології до організації позакласної роботи з предмета під час педагогічної практики

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Підготовка майбутніх учителів біології до організації позакласної роботи з предмета під час педагогічної практики

Підготовка майбутніх учителів біології до організації позакласної роботи з предмета під час педагогічної практики

Важливим етапом підготовки майбутніх учителів біології  до  професійної  діяльності  є  педагогічна  практика  в  загальноосвітній  школі.  У  статті  акцентовано  увагу  на  організації  і  проведенні  студентами-практикантами  позакласної роботи з біології.

Педагогічною  наукою  доведено  та  в  шкільній  практиці  підтверджено, що великі можливості для реалізації завдань  сучасної освіти має позакласна робота. Вона дозволяє враховувати індивідуальні особливості учнів, їхні інтереси, нахили та здібності, активізує пізнавальну діяльність школярів,  сприяє  всебічному  розвиткові  особистості.  Зважаючи  на це, вчитель повинен бути добре підготовленим до проведення позакласної роботи зі свого предмета. Найвагомішу роль у здійсненні професійно-педагогічної  підготовки майбутнього вчителя відіграє процес формування системи педагогічних знань, умінь і навичок, котрі необхідні в його професійній діяльності.

 


Переглянути публікацію