Формування творчої особистості майбутніх учителів біології у процесі позакласної діяльності з учнями

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Формування творчої особистості майбутніх учителів біології у процесі позакласної діяльності з учнями

Формування творчої особистості майбутніх учителів біології у процесі позакласної діяльності з учнями

Великі  можливості  для  формування  творчої  особистості  вчителя  має позакласна  робота.  У  статті  розглянуто  умови  розвитку  творчого потенціалу майбутніх педагогів під час проведення позакласної роботи в  загальноосвітній школі.

Постановка  проблеми  у  загальному  виді  та  її  зв’язок  з  важливими  науковими та практичними завданнями.  Сьогодення висуває нові вимоги до освіти: виховати творчу, самостійну та  самодостатню  особистість,  всебічно  розвинену,  духовно  збагачену,  що суттєво  зміцнить  демократичні  основи  громадянського  суспільства.  У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті зазначено, що система освіти має забезпечувати „…підготовку людей високої освіченості й культури,  кваліфікованих  спеціалістів,  здатних  до  творчої  праці, професійного  розвитку,  мобільності  в  освоєнні  та  впровадженні  новітніх наукомістких  й  інформаційних  технологій…”  [5].  Якщо  мова  йде  про педагогів, то вони мають не лише розвивати творчі здібності учнів, а й самі бути творчими особистостями.


Перегляути публікацію