Про мене

Головна / Про мене

Про мене

226f7980b18429390ab2117e505768d3

Грицай Наталія Богданівна

Грицай Наталія Богданівна – доктор педагогічних наук,  професор.

Народилася 5 лютого 1978 року в  м. Рівному.

Закінчила Рівненську загальноосвітню школу № 13  із золотою медаллю.

Упродовж 1995–2000 років навчалася в Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю «Початкове навчання і біологія», після закінчення якого отримала диплом з  відзнакою.

З 2000 до 2004 року працювала вчителем біології державної загальноосвітньої школи І–ІІІ ступеня № 13 м. Рівного.

У 2003–2014 роках – викладач, старший викладач, доцент, завідувач аспірантури, завідувач кафедри біології та методики викладання Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

11 квітня 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) з теми «Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології» (науковий керівник – кандидат біологічних наук, професор Мороз Іван Васильович).

У 2010 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання природничих дисциплін.

З 2014 року – доцент кафедри біології Рівненського державного гуманітарного університету.

12 жовтня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки НАПН України захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) з теми «Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах» (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Гриньова Марина Вікторівна).

З грудня 2016 року працюю на посаді професора кафедри біології та медичної фізіології.

Автор понад 300 наукових праць (з них 270 одноосібних) з методики навчання біології, педагогіки та біології:  п’ятьох монографій: 2 одноосібних («Активизация познавательной деятельности учащихся по биологии: методика внеклассной работы» (Німеччина), «Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології» (Україна) та 3 колективних («Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine» (Польща), «Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах» (Україна), «Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine» (Латвія), 13 навчальних і навчально-методичних посібників, 3 з яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України («Позакласна робота з біології», «Методика підготовки та проведення екскурсій з біології», «Природознавство. Робочий зошит. 5 клас»), словника-довідника з еволюційного вчення,  більш ніж 120 статей у фахових виданнях України, 30 закордонних публікацій (у Польщі, Угорщині, Словаччині, Великобританії, Швейцарії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Литві, Латвії, Білорусії, Вірменії, Росії, Молдові).

Постійний член журі обласних етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, олімпіад з біології та турнірів  юних біологів.

Сфера наукових інтересів: удосконалення методичної підготовки майбутніх учителів біології, форми і методи навчання біології, активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології та в позакласній роботі, методика проведення екскурсій з біології.