Про мене

Головна / Про мене

Про мене

226f7980b18429390ab2117e505768d3

Грицай Наталія Богданівна

Грицай Наталія Богданівна – доктор педагогічних наук,  професор.

Народилась у  місті  Рівному.

Закінчила Рівненську загальноосвітню школу № 13  із золотою медаллю.

Упродовж 1995–2000 років навчалася в Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю «Початкове навчання і біологія», після закінчення якого отримала диплом з  відзнакою.

З 2000 до 2004 року працювала вчителем біології державної загальноосвітньої школи І–ІІІ ступеня № 13 м. Рівного.

У 2003–2014 роках – викладач, старший викладач, доцент, завідувач аспірантури, завідувач кафедри біології та методики викладання Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

11 квітня 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) з теми «Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології» (науковий керівник – кандидат біологічних наук, професор Мороз Іван Васильович).

У 2010 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання природничих дисциплін.

З 2014 року – доцент кафедри біології Рівненського державного гуманітарного університету.

12 жовтня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки НАПН України захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) з теми «Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах» (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Гриньова Марина Вікторівна).

З грудня 2016 року обіймала посаду професора кафедри біології та медичної фізіології Рівненського державного гуманітарного університету.

18 грудня 2018 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри біології, онкології та медичної фізіології.

З 2019 року – професор кафедри біології та здоров’я людини.

З 2020 року – завідувачка кафедри природничих наук з методиками навчання РДГУ.

У 2024 році закінчила навчання в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки), отримавши кваліфікацію “Магістр середньої освіти (Природничі науки). Учитель природничих наук фізики, хімії, біології. Викладач природничих наук, фізики, хімії, біології” (диплом з відзнакою).

Автор понад 400 наукових праць (з них 270 одноосібних) з методики навчання біології, педагогіки та біології:

  • 8 монографій: 2 одноосібних («Активизация познавательной деятельности учащихся по биологии: методика внеклассной работы» (Німеччина), «Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології» (Україна) та 6 колективних («Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine» (Польща), «Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах» (Україна), «Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine» (Латвія), «Theoretical and practical aspects of development of modern sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine» (Латвія), «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій» (Німеччина), “Modern researches in psychology and pedagogy (Romania).
  • 13 навчальних і навчально-методичних посібників, 3 з яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України («Позакласна робота з біології», «Методика підготовки та проведення екскурсій з біології», «Природознавство. Робочий зошит. 5 клас»), словника-довідника з еволюційного вчення,
  • більше 120 статей у фахових виданнях України,
  • 40 закордонних публікацій (у Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії, Словенії, Великобританії, Швейцарії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Литві, Латвії, Білорусії, Вірменії, Росії, Молдові, Румунії, Туреччині, Ірані), які входять до міжнародних наукометричних баз, зокрема  Scopus (3)  та  Web of Science (6).

Постійний член журі обласних етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, олімпіад з біології та турнірів  юних біологів.

Член експертної ради МОН України з експертизи проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених (2017-2020).

Експерт конкурсу проєктів шкільних підручників “Біологія та екологія” (10 клас).

З 2019 року  – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Головний редактор наукового журналу “Природнича освіта та наука” (категорія Б).

Сфера наукових інтересів: удосконалення методичної підготовки майбутніх учителів природничих наук, професійна підготовка майбутніх учителів біології в Україні та країнах Європейського Союзу, форми і методи навчання біології, інноваційні технології навчання біології в закладах загальної середньої та вищої освіти, активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології та в позакласній роботі, методика проведення екскурсій з біології.

Керівник науково-дослідної теми: “Інноваційні технології навчання природничих наук у закладах загальної середньої та вищої освіти” (0121U112774).