Категорія :Методика проведення екскурсій з біології

    Головна / Архів категорії"Методика проведення екскурсій з біології"

Grycaj (Hrytsai) N., Bąbelewska A. Rola wycieczek w edukacji środowiskowej i wychowaniu uczniów. Chemistry. Environment. Biotechnology. 2017, 20, 67–70 UPL: http://ceb-journal.com/files/z20/p11.pdf W artykule zostało opisane znaczenie wycieczek w wychowaniu uczniów w zakresie ekologii i ochrony przyrody. Wyjaśniono istotę edukacji i wychowania ekologicznego, zasady edukacji ekologicznej. Opisano wycieczkę jako główną formę organizacji nauczania biologii w szkole. Opisana ..
Читати далі…

Грицай Н.Б. Методика підготовки та проведення екскурсій з біології : навчально-методичний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : О. Зень, 2016. – 232 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист №1/11-771 від 29.01.2013). У посібнику розкрито сутність поняття «екскурсія», з’ясовано значення екскурсій у навчально-виховному процесі, визначено особливості біологічної екскурсії, ..
Читати далі…

Шкільна екскурсія – це форма навчально-виховної роботи з класом або групою учнів в умовах природного ландшафту, виробництва, музею, виставки, мета якої – спостереження й вивчення учнями різноманітних об’єктів та явищ дійсності. Характерні ознаки екскурсії: вирішення специфічних навчально-виховних завдань (вивчення флори і фауни, біогеоценозів, знайомство з різними видами виробництва та ін.); вивчення біологічних об’єктів чи явищ ..
Читати далі…

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   Методика проведення екскурсій з біології   напрям підготовки 6.040102 «Біологія» галузь знань 0401 «Природничі науки» кваліфікація вчитель біології Рівне Мета: сформувати у майбутніх учителів біології систему знань про методику проведення біологічних екскурсій та навчити методично правильно їх проводити. Завдання: навчити визначати тему і мету екскурсії, вибирати маршрут екскурсії та об’єкти ..
Читати далі…

План 1. Місце і значення екскурсій, їх види 2. Підготовка та проведення екскурсій у природу 3. Організація походів 1. Місце і значення екскурсій Одним із видів позакласної роботи з біології є організовані екскурсії в природу. Екскурсія є формою організації педагогічного процесу, що спрямована на вивчення учнями поза межами школи і під керівництвом учителя явищ та ..
Читати далі…

  Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу / Н. Б. Грицай. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 110 с.   Викладання біології немислиме без проведення екскурсій. Вони мають виняткове значення для формування у школярів наукового світогляду, цілісного уявлення про живу природу, взаємозв’язки між організмами, вплив діяльності людини на довкілля. Крім того, саме під час ..
Читати далі…