Tags : методика навчання біології
    Головна / Posts tagged "методика навчання біології" (Page 2)

Грицай Н. Б. Методика навчання біології у запитаннях і відповідях : навчальний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2017. – 124 с.

У статті представлено результати формувального експерименту, проведеного на базі педагогічних університетів України. Визначено компоненти методичної готовності майбутніх учителів біології. З’ясовано завдання й методику педагогічного експерименту. Проаналізовано результати дослідження й доведено ефективність авторської системи методичної підготовки майбутніх учителів біології. Ключові слова: методична підготовка, система методичної підготовки, методична готовність, методична діяльність, методика навчання біології, майбутні вчителі біології. ..
Читати далі…

Ознайомитись із текстом  дисертації “Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання біології можна за посиланням: http://www.undip.org.ua/upload/Disertation/Rada%2005/%D0%94%D0%B8%D1%81% D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86i%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1% 86%D0%B0%D0%B9_%D0%9D.%D0%91.pdf      

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ГРИЦАЙ Наталія Богданівна   УДК 378.14: 372.857    СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ   13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2016       Переглянути автореферат:

У статті обґрунтовано актуальність запровадження дистанційного навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології. Розкрито сутність понять «дистанційне навчання» та «дистанційні технології», висвітлено погляди різних учених на дистанційне навчання. Встановлено, що дистанційне навчання може здійснюватися за допомогою різних засобів зв’язку: пошти, телефону, електронної пошти, засобів телекомунікації. На сьогодні найбільш поширене е-дистанційне навчання за допомогою комп’ютерних мереж ..
Читати далі…

Грицай Н.Б. Методика підготовки та проведення екскурсій з біології : навчально-методичний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : О. Зень, 2016. – 232 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист №1/11-771 від 29.01.2013). У посібнику розкрито сутність поняття «екскурсія», з’ясовано значення екскурсій у навчально-виховному процесі, визначено особливості біологічної екскурсії, ..
Читати далі…

У статті з’ясовано, що суб’єктний досвід методичної діяльності – це сукупність методичних знань, способів дій, умінь і навичок, свідомо набутих та перевірених у процесі професійно-педагогічної діяльності. Аналіз наукових джерел та практики навчання у вищій школі дав підстави стверджувати, що мінімальний досвід педагогічної діяльності студенти можуть здобути ще під час навчання в університеті. Встановлено, що для ..
Читати далі…

Грицай Н. Б. Інноваційні технології навчання біології : навчальний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2016. – 184 с.  Навчальний посібник присвячений інноваційним технологіям навчання, які використовують під час навчання біології в загальноосвітній школі. У посібнику розкрито сутність поняття «технологія навчання», представлено найпоширеніші класифікації технологій, схарактеризовано особливості таких технологій навчання біології, як інтерактивні технології, технологія майстерні, ..
Читати далі…

 У статті кейс-технології розглядають як освітні технології, засновані на навчанні шляхом вирішення конкретних ситуацій (кейсів). Представлено історію виникнення кейс-методу та його поширення в освітній галузі. Проаналізовано дефініції кейс-технологій, запропоновані різними вченими. Вказано основні ознаки кейс-технологій, зроблено їх порівняння з іншими технологіями навчання. Визначено основні компоненти структури кейсів. Встановлено етапи роботи над кейсами у навчальному процесі. ..
Читати далі…

План-конспект комбінованого уроку біології рекомендуємо розробляти за таким зразком: Зразок оформлення плану-конспекту уроку Мета: Основні поняття та терміни: Обладнання:  Тип уроку:  Вид уроку:  Міжпредметні зв’язки: