Tags : методика навчання біології
    Головна / Posts tagged "методика навчання біології"

Шановні студенти! Надсилаю методичні рекомендації до курсової роботи Вимоги до курсової роботи Титулка Титулка зразок плану   План зразок вступу   Вступ та зразок висновків Висновки Список літератури: СПИСОК-ВИКОРИСТАНИХ-ДЖЕРЕЛ

Грицай Н. Б. Дидактика біології як базова дисципліна у методичній підготовці майбутніх учителів біології: європейський та український контекст / Н. Б. Грицай // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 17 (60). – С. 180–183. У статті з’ясовано сутність дидактики біології ..
Читати далі…

Перше завдання – теоретичне (номер завдання за списком у журналі) Друге завдання. Скласти конспект уроку (8-10 сторінок). Тема на вибір. Запитання до іспиту з ШКБ Зразок-оформлення-плану-конспекту Орієнтовний конспект уроку (скорочений) Відкритий урок

Ознайомитися з електронними версіями підручників біології можна за посиланням: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/biolohiya-9-klas/    

Шановні студенти-біологи! У цьому семестрі ми вивчаємо дуже важливу для вас дисципліну – методику навчання біології. Для того, щоб викладати біологію у загальноосвітніх навчальних закладах, потрібно не тільки добре знати матеріал біологічних дисциплін, але й уміти його правильно подати, щоб сформувати у школярів необхідні знання, вміння та компетентності. Під час опанування методики навчання біології будемо вчитися методично грамотно планувати й проводити ..
Читати далі…

У статті окреслено способи індивідуалізації методичної підготовки майбутніх учителів біології. Розкрито сутність суб’єктного досвіду методичної діяльності. Обґрунтовано важливість проектування індивідуальної траєкторії методичного становлення та саморозвитку студентів. Акцентовано на необхідності створення індивідуалізованого методично орієнтованого навчального середовища в педагогічних університетах. Визначено технології навчання, які сприяють формуванню індивідуального методичного стилю майбутніх педагогів. Ключові слова: методична підготовка, індивідуалізація, індивідуальний методичний стиль, індивідуальна траєкторія методичного становлення, ..
Читати далі…

Навчальна програма з біології для основної школи розроблена відповідно до основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти і спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі «Природознавство» та вимог до загальноосвітньої підготовки учнів з біології. Навчання біології в основній школі спрямоване на реалізацію таких завдань: засвоєння знань щодо ролі біологічної науки у формуванні сучасної ..
Читати далі…

Грицай Н. Б. Методика навчання біології у таблицях і схемах : навчальний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2017. – 84 с.

Грицай Н. Б. Методика навчання біології : робочий зошит для самостійної роботи студентів : навчальний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2017. – 80 с. Посібник призначено для студентів біологічних спеціальностей, які вивчають дисципліну «Методика навчання біології». У ньому вміщено різноманітні запитання, завдання, схеми і таблиці, тести, методичні задачі до кожної із тем навчальної програми. Використання ..
Читати далі…