ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Головна / Наукова діяльність / Публікації / ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

У статті обґрунтовано актуальність запровадження дистанційного навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології. Розкрито сутність понять «дистанційне навчання» та «дистанційні технології», висвітлено погляди різних учених на дистанційне навчання. Встановлено, що дистанційне навчання може здійснюватися за допомогою різних засобів зв’язку: пошти, телефону, електронної пошти, засобів телекомунікації. На сьогодні найбільш поширене е-дистанційне навчання за допомогою комп’ютерних мереж та інформаційно-комунікаційних технологій. Автором проаналізовано результати опитування викладачів методики навчання біології щодо застосування ними інноваційних технологій навчання. З’ясовано, що у методичній підготовці майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України дистанційні технології використовують недостатньо. Вказано труднощі впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах. Описано вітчизняний та зарубіжний досвід застосування елементів дистанційного навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології. Визначено структуру дистанційного курсу з дисципліни «Методика навчання біології». Запропоновано створення методичного порталу для дистанційної підтримки педагогічної практики студентів. Розроблено рекомендації щодо впровадження дистанційних технологій у педагогічний процес вищих навчальних закладів України для підготовки нової генерації конкурентоспроможних і компетентних учителів біології.

Грицай Н. Б. Використання дистанційних технологій у методичній підготовці майбутніх учителів біології / Н. Б. Грицай // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – № 27. – С. 54–66. (Index Copernicus International S.A., CrossRef, Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, Universal Impact Factor, CiteFactor, Directory Of Research Journal Indexing, Google Scholar, Advanced Sciences Index (ASI), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Polska Bibliografia Naukowa)

Грицай Н. Дистанц