Формування суб’єктного досвіду методичної діяльності майбутніх учителів біології в умовах вищого навчального закладу

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Формування суб’єктного досвіду методичної діяльності майбутніх учителів біології в умовах вищого навчального закладу

Формування суб’єктного досвіду методичної діяльності майбутніх учителів біології в умовах вищого навчального закладу

У статті з’ясовано, що суб’єктний досвід методичної діяльності – це сукупність методичних знань, способів дій, умінь і навичок, свідомо набутих та перевірених у процесі професійно-педагогічної діяльності. Аналіз наукових джерел та практики навчання у вищій школі дав підстави стверджувати, що мінімальний досвід педагогічної діяльності студенти можуть здобути ще під час навчання в університеті. Встановлено, що для формування суб’єктного досвіду майбутніх учителів біології необхідним є проведення педагогічної практики у школі, а також використання під час навчальних занять практико-орієнтованих технологій: технологій контекстного навчання, технології методичної майстерні, кейс-технологій та ін.

Ключові слова: суб’єктність, суб’єктний досвід, професійна діяльність, методична підготовка, методична діяльність, практико-орієнтовані технології, методика навчання біології, майбутні вчителі біології.

Грицай Н. Б. Формування суб’єктного досвіду методичної діяльності майбутніх учителів біології в умовах вищого навчального закладу / Н. Б. Грицай // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 2 (56). – C. 17–24. (Index Copernicus Master List, Cite Factor, Google Scholar та CEJSH)

pednauk_2016_2_5