Tags : біологія
    Головна / Posts tagged "біологія" (Page 2)

Виділіть спеціальні та загальнобіологічні поняття з розділу „Біологія людини”. Визначення і функції методів навчання. Методичні прийоми. Використання словесно-логічного методу в процесі розвитку біологічних понять. Вимоги до вчителя біології. Творча активність вчителя і його дослідницька функція. Вимоги до функціонування навчально-дослідної земельної ділянки. Виховання учнів у процесі викладання біології. Групи словесних методів. Екскурсії та їх місце і ..
Читати далі…

Дати повну відповідь на теоретичне запитання: Методика викладання шкільного курсу біології – педагогічна наука. Основні етапи і напрямки розвитку методики біології. Зміст та особливості біологічних предметів у загальноосвітній школі. Розвиток біологічних понять у процесі навчання біології. Методи навчання і методичні прийоми. Елементи проблемного і розвивального навчання. Методи активного навчання. Різновиди словесних, наочних і практичних методів. ..
Читати далі…

1.Проаналізувати методичні погляди вченого-методиста (Б. Є. Райкова, Д. Н. Кайгородова, В. В. Половцова, І. І. Полянського, К. П. Ягодовського, Д. І. Трайтака та ін.). Форма контролю: реферат.  2.Розробити конспект традиційного уроку. Тема і клас на вибір.  3.Розробити конспект нетрадиційного уроку. Тема і клас на вибір. 4.Розробити дидактичні картки з біології. Тема і клас на вибір. Дидактичні картки мають містити 10 різноманітних завдань з однієї теми (тести, заповнення ..
Читати далі…

Активізація навчального процесу – залучення учнів у навчальну діяльність, що сприяє міцному і глибокому засвоєнню знань, виробленню умінь і навичок, розвиткові психічних якостей особистості (спостережливості, уяви, кмітливості, працьовитості), вихованню ініціативи і самостійності. Визначення поняття – логічна операція, що розкриває загальні ознаки (для емпіричного поняття), закони (для теоретичного поняття). Гурток – самодіяльний колектив учнів, об’єднаних на ..
Читати далі…

Для того щоб переглянути розробки практичних занять натисніть на посилання нижче: 1.Інноваційні педагогічні технології на уроках біології 2. Організація групової навчальної діяльності на заняттях з біології 3. Інтерактивні методи навчання на уроках біології 4. Метод проектів (проектна технологія) 5. Створення презентації уроку 6. Формування портфоліо учня

Грицай Н. Б. Методика позакласної роботи з біології. Дистанційний курс : навч. посіб. / Н. Б. Грицай. – Рівне : МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2010. – 164 с. Мета  курсу  „Методика  позакласної  роботи з біології” – ознайомлення з особливостями позакласної роботи з біології,  організацією,  плануванням  та  змістом  роботи  гуртків,  клубів різного  профілю,  питаннями  екологічної  освіти  і  виховання  учнів,  організацією  роботи  ..
Читати далі…