Глосарій з дисципліни «Методика навчання біології»

Головна / Методика навчання біології / Глосарій з дисципліни «Методика навчання біології»

Глосарій з дисципліни «Методика навчання біології»

Активізація навчального процесу – залучення учнів у навчальну діяльність, що сприяє міцному і глибокому засвоєнню знань, виробленню умінь і навичок, розвиткові психічних якостей особистості (спостережливості, уяви, кмітливості, працьовитості), вихованню ініціативи і самостійності.

Визначення поняття – логічна операція, що розкриває загальні ознаки (для емпіричного поняття), закони (для теоретичного поняття).

Гурток – самодіяльний колектив учнів, об’єднаних на основі спільних інтересів для тривалої (не менше року) регулярної роботи з поглибленого вивчення біологічної науки.

Демонстрація екранних посібників – метод навчання, пов’язаний з цілеспрямованим переглядом діафільмів, діапозитивів, кінофільмів, телепередач, відеофільмів.

Екологічна стежка – це екскурсія по завчасно визначеному маршруті певною природною місцевістю, на якому розташовані унікальні і типові для даної місцевості об’єкти: різні групи рослинності (ліс, гай, луки, чагарники), водойми, водні джерела, пам’ятки природи, характерні форми рельєфу тощо. Основне призначення екологічних стежок – екологічна освіта і природоохоронне виховання учнів, ознайомлення їх з рідною природою, формування екологічної культури, екологічно грамотної поведінки людини в навколишньому природному середовищі, поширення знань про природу та людину, як невід’ємну частку довкілля.

Екскурсія – форма організації педагогічного процесу, що спрямована на вивчення учнями поза межами школи і під керівництвом учителя явищ та процесів через безпосереднє їх сприймання.

Засоби навчання – сукупність навчального обладнання, що використовується для викладання біології; натуральні посібники, їхні зображення і відображення (таблиці, муляжі, моделі, діа-, кодо-, кінофільми, телевізійні передачі); технічні засоби (лабораторне обладнання); спеціальні засоби для організації навчального процесу і керування ним (проекційна апаратура, приналежності для демонстрації аудіовізуальних засобів навчання, навчальні машини, тренажери та ін.).


Переглянути повнотекстовий варіант