Категорія :Методика навчання біології

    Головна / Архів категорії"Методика навчання біології" (Page 2)

Шановні студенти! У пропонованому файлі (Оформлення літератури) наведено зразки оформлення літературних джерел за чинними вимогами. Зверніть увагу на кількість авторів, знаки та проміжки між ними, посилання на електронні ресурси та ін.

Шановні студенти! Щоб краще зрозуміти, що таке методичне портфоліо, пропонуємо ознайомитись із публікаціями: http://grytsai.rv.ua/?p=408 http://grytsai.rv.ua/?p=148      

План-конспект комбінованого уроку біології рекомендуємо розробляти за таким зразком: Зразок оформлення плану-конспекту уроку Мета: Основні поняття та терміни: Обладнання:  Тип уроку:  Вид уроку:  Міжпредметні зв’язки: 

Шкільну лекцію прийнято вважати інтеграцією всіх словесних методів навчання біології. Чому? Відповідь обґрунтуйте. Єдиний метод контролю, який застосовує вчитель біології, – це індивідуальне усне опитування. Чи правильно він робить? Поясніть. Які з методів навчання біології у 7 класі найбільше сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів? Відповідь обґрунтуйте. Які засоби навчання потрібно використати на уроці, щоб в ..
Читати далі…

Арбузова Е. Н. Общая методика обучения биологии : курс лекцій / Е. Н. Арбузова. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 516 с. Барна М.М. Навчальні заняття з біології : можливі варіанти / М. М. Барна, Л. С. Барна, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Астон, 2005. – 140 с. Богданова О.К. Сучасні форми і методи викладання біології в школі / О. К. Богданова. – Х. : Основа, 2003. – 80 с. Булавинцева ..
Читати далі…

Виділіть спеціальні та загальнобіологічні поняття з розділу „Біологія людини”. Визначення і функції методів навчання. Методичні прийоми. Використання словесно-логічного методу в процесі розвитку біологічних понять. Вимоги до вчителя біології. Творча активність вчителя і його дослідницька функція. Вимоги до функціонування навчально-дослідної земельної ділянки. Виховання учнів у процесі викладання біології. Групи словесних методів. Екскурсії та їх місце і ..
Читати далі…

Дати повну відповідь на теоретичне запитання: Методика викладання шкільного курсу біології – педагогічна наука. Основні етапи і напрямки розвитку методики біології. Зміст та особливості біологічних предметів у загальноосвітній школі. Розвиток біологічних понять у процесі навчання біології. Методи навчання і методичні прийоми. Елементи проблемного і розвивального навчання. Методи активного навчання. Різновиди словесних, наочних і практичних методів. ..
Читати далі…

1.Проаналізувати методичні погляди вченого-методиста (Б. Є. Райкова, Д. Н. Кайгородова, В. В. Половцова, І. І. Полянського, К. П. Ягодовського, Д. І. Трайтака та ін.). Форма контролю: реферат.  2.Розробити конспект традиційного уроку. Тема і клас на вибір.  3.Розробити конспект нетрадиційного уроку. Тема і клас на вибір. 4.Розробити дидактичні картки з біології. Тема і клас на вибір. Дидактичні картки мають містити 10 різноманітних завдань з однієї теми (тести, заповнення ..
Читати далі…

Активізація навчального процесу – залучення учнів у навчальну діяльність, що сприяє міцному і глибокому засвоєнню знань, виробленню умінь і навичок, розвиткові психічних якостей особистості (спостережливості, уяви, кмітливості, працьовитості), вихованню ініціативи і самостійності. Визначення поняття – логічна операція, що розкриває загальні ознаки (для емпіричного поняття), закони (для теоретичного поняття). Гурток – самодіяльний колектив учнів, об’єднаних на ..
Читати далі…

Для того щоб переглянути розробки практичних занять натисніть на посилання нижче: 1.Інноваційні педагогічні технології на уроках біології 2. Організація групової навчальної діяльності на заняттях з біології 3. Інтерактивні методи навчання на уроках біології 4. Метод проектів (проектна технологія) 5. Створення презентації уроку 6. Формування портфоліо учня