Категорія :Методика навчання біології

    Головна / Архів категорії"Методика навчання біології" (Page 2)

Шановні студенти! Щоб краще зрозуміти, що таке методичне портфоліо, пропонуємо ознайомитись із публікаціями: http://grytsai.rv.ua/?p=408 http://grytsai.rv.ua/?p=148      

План-конспект комбінованого уроку біології рекомендуємо розробляти за таким зразком: Зразок оформлення плану-конспекту уроку Мета: Основні поняття та терміни: Обладнання:  Тип уроку:  Вид уроку:  Міжпредметні зв’язки: 

Шкільну лекцію прийнято вважати інтеграцією всіх словесних методів навчання біології. Чому? Відповідь обґрунтуйте. Єдиний метод контролю, який застосовує вчитель біології, – це індивідуальне усне опитування. Чи правильно він робить? Поясніть. Які з методів навчання біології у 7 класі найбільше сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів? Відповідь обґрунтуйте. Які засоби навчання потрібно використати на уроці, щоб в ..
Читати далі…

Арбузова Е. Н. Общая методика обучения биологии : курс лекцій / Е. Н. Арбузова. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 516 с. Барна М.М. Навчальні заняття з біології : можливі варіанти / М. М. Барна, Л. С. Барна, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Астон, 2005. – 140 с. Богданова О.К. Сучасні форми і методи викладання біології в школі / О. К. Богданова. – Х. : Основа, 2003. – 80 с. Булавинцева ..
Читати далі…

Виділіть спеціальні та загальнобіологічні поняття з розділу „Біологія людини”. Визначення і функції методів навчання. Методичні прийоми. Використання словесно-логічного методу в процесі розвитку біологічних понять. Вимоги до вчителя біології. Творча активність вчителя і його дослідницька функція. Вимоги до функціонування навчально-дослідної земельної ділянки. Виховання учнів у процесі викладання біології. Групи словесних методів. Екскурсії та їх місце і ..
Читати далі…

Дати повну відповідь на теоретичне запитання: Методика викладання шкільного курсу біології – педагогічна наука. Основні етапи і напрямки розвитку методики біології. Зміст та особливості біологічних предметів у загальноосвітній школі. Розвиток біологічних понять у процесі навчання біології. Методи навчання і методичні прийоми. Елементи проблемного і розвивального навчання. Методи активного навчання. Різновиди словесних, наочних і практичних методів. ..
Читати далі…

1.Проаналізувати методичні погляди вченого-методиста (Б. Є. Райкова, Д. Н. Кайгородова, В. В. Половцова, І. І. Полянського, К. П. Ягодовського, Д. І. Трайтака та ін.). Форма контролю: реферат.  2.Розробити конспект традиційного уроку. Тема і клас на вибір.  3.Розробити конспект нетрадиційного уроку. Тема і клас на вибір. 4.Розробити дидактичні картки з біології. Тема і клас на вибір. Дидактичні картки мають містити 10 різноманітних завдань з однієї теми (тести, заповнення ..
Читати далі…

Активізація навчального процесу – залучення учнів у навчальну діяльність, що сприяє міцному і глибокому засвоєнню знань, виробленню умінь і навичок, розвиткові психічних якостей особистості (спостережливості, уяви, кмітливості, працьовитості), вихованню ініціативи і самостійності. Визначення поняття – логічна операція, що розкриває загальні ознаки (для емпіричного поняття), закони (для теоретичного поняття). Гурток – самодіяльний колектив учнів, об’єднаних на ..
Читати далі…

Для того щоб переглянути розробки практичних занять натисніть на посилання нижче: 1.Інноваційні педагогічні технології на уроках біології 2. Організація групової навчальної діяльності на заняттях з біології 3. Інтерактивні методи навчання на уроках біології 4. Метод проектів (проектна технологія) 5. Створення презентації уроку 6. Формування портфоліо учня