Перелік рекомендованої літератури з дисципліни «Методика навчання біології»

Головна / Методика навчання біології / Перелік рекомендованої літератури з дисципліни «Методика навчання біології»

Перелік рекомендованої літератури з дисципліни «Методика навчання біології»

 1. Арбузова Е. Н. Общая методика обучения биологии : курс лекцій / Е. Н. Арбузова. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 516 с.
 2. Барна М.М. Навчальні заняття з біології : можливі варіанти / М. М. Барна, Л. С. Барна, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Астон, 2005. – 140 с.
 3. Богданова О.К. Сучасні форми і методи викладання біології в школі / О. К. Богданова. – Х. : Основа, 2003. – 80 с.
 4. Булавинцева Л. И. Полевая практика по теории и методике обучения биологии : учебно-методическое пособие / Л. И. Булавинцева, П. В. Романенко. – Брянск : РИО БГУ, 2008. – 190с.
 5. Верзилін М. М. Загальна методика викладання біології : підручник для студентів біол. фак. пед. ін-тів  / М. М. Верзилін, В. М. Корсунська; [пер. з рос.]. – К. : Вища школа, 1980. – 352 с.
 6. Внеклассная работа по биологии / А.И. Никишов, З. А. Мокеева и др. – М.: Просвещение, 1980. – 240 с.
 7. Гончар О.Д. Форми і методичні прийоми навчання біології : 6 клас : посібник для вчителя / О. Д. Гончар, І. В. Мороз. – К. : Ґенеза, 2003. – 144 с.
 8. Гончар О. Д. Форми і методичні прийоми навчання біології : 7 клас : посібник для вчителя / О. Д. Гончар. – К. : Ґенеза, 2001. – 112 с.
 9. Грицай Н.Б. Методика навчання біології : навчальний посібник. – Рівне : РДГУ, 2016. – 272 с.
 10. Грицай Н.Б. Методика підготовки та проведення екскурсій з біології : навчально-методичний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : О. Зень, 2016. – 232 с.
 11. Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу / Н. Б. Грицай. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 110 с.
 12. Загальна методика навчання біології : навч. посібник / [І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. Гончар та ін.] ; за ред. І. В. Мороза. – К. : Либідь, 2006. – 592 с.

Переглянути повнотекстовий варіант