Методичні задачі

Методичні задачі

  1. Шкільну лекцію прийнято вважати інтеграцією всіх словесних методів навчання біології. Чому? Відповідь обґрунтуйте.
  2. Єдиний метод контролю, який застосовує вчитель біології, – це індивідуальне усне опитування. Чи правильно він робить? Поясніть.
  3. Які з методів навчання біології у 7 класі найбільше сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів? Відповідь обґрунтуйте.
  4. Які засоби навчання потрібно використати на уроці, щоб в учнів сформувалося чітке поняття про кровообіг в організмі людини?
  5. Проаналізуйте вислів вченого-методиста К. П. Ягодовського про екскурсії: «Основна мета будь-якої природничої екскурсії повинна полягати не в тому, щоб показати учням і змусити їх запам’ятати вид і назви декількох десятків живих істот, і не в тому, щоб навчити їх відшукувати й описувати морфологічні та біологічні особливості окремого тваринного або рослинного організму, а в тому, щоб показати й навчити їх бачити життя природи, ввести їх у розуміння біологічних процесів». Як Ви його розумієте? Чи згідні Ви із думкою науковця?
  6. Ви – експерт науково-методичної комісії МОН України. До вас надійшов підручник/навчальний посібник … (автор, назва). Підготуйте експертний висновок про можливість його застосування у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
  7. На початку XX ст. вчені-методисти розглядали екскурсію як метод навчання. Вони користувалися таким поняттям, як «екскурсійний метод». Однак сьогодні таке трактування екскурсії вважають помилковим. Чому? Обґрунтуйте, що таке екскурсія: вид уроку, метод чи форма організації навчання.

    Переглянути повнотекстовий варіант