Tags : учителі
    Головна / Posts tagged "учителі"

Назва: Концепція методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищому навчальному закладі Переглянути публікацію

Великі  можливості  для  формування  творчої  особистості  вчителя  має позакласна  робота.  У  статті  розглянуто  умови  розвитку  творчого потенціалу майбутніх педагогів під час проведення позакласної роботи в  загальноосвітній школі. Постановка  проблеми  у  загальному  виді  та  її  зв’язок  з  важливими  науковими та практичними завданнями.  Сьогодення висуває нові вимоги до освіти: виховати творчу, самостійну та  самодостатню  особистість,  всебічно  розвинену,  ..
Читати далі…

У  статті  проаналізовано  сутність  поняття „портфоліо”,  вказано  різні  підходи  до  його  визначення,  обґрунтовано  значення портфоліо  у  професійній  підготовці  студентів-біологів,  а  також запропоновано орієнтовну структуру методичного портфоліо для майбутніх учителів біології. Ключові слова: портфоліо,  професійна підготовка,  методичне портфоліо, методична підготовка, майбутні вчителі біології. Постановка  проблеми  в  загальному  вигляді  та  її  зв’язок  з важливими науковими чи практичними ..
Читати далі…

У статті розкрито сутність поняття „методична підготовка”, проаналізовано  погляди вчених  на  методику  як  науку, обґрунтовано  значення методичної підготовки у професійній підготовці  майбутніх учителів біології. Ключові  слова:  підготовка,  професійна  підготовка,  методика  навчання, методична підготовка майбутніх учителів біології. Постановка  проблеми  у  загальному вигляді  та  її  зв’язок  із  важливими  науковими  або  практичними  завданнями.  Сьогодні в умовах формування нової  ..
Читати далі…