Використання портфоліо у методичній підготовці майбутніх учителів біології

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Використання портфоліо у методичній підготовці майбутніх учителів біології

Використання портфоліо у методичній підготовці майбутніх учителів біології

У  статті  проаналізовано  сутність  поняття „портфоліо”,  вказано  різні  підходи  до  його  визначення,  обґрунтовано  значення портфоліо  у  професійній  підготовці  студентів-біологів,  а  також запропоновано орієнтовну структуру методичного портфоліо для майбутніх учителів біології.

Ключові слова: портфоліо,  професійна підготовка,  методичне портфоліо, методична підготовка, майбутні вчителі біології.

Постановка  проблеми  в  загальному  вигляді  та  її  зв’язок  з важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах входження  системи освіти України до Болонського  процесу  відбувається зміна орієнтирів у вищій школі – запровадження компетентнісного  підходу  до  навчання,  реалізація  особистісно  орієнтованих технологій, модернізація форм і методів навчання майбутніх фахівців. Зокрема, сьогоднішні студенти-біологи, які за кілька років поповнять лави працівників освіти, мають бути конкурентноспроможними на ринку праці, здатними діяти в різних проблемних ситуаціях, вміти  самопрезентувати  свої  компетентності,  критично  оцінювати власні професійні знання та вміння, формувати індивідуальний методичний стиль.


Переглянути публікацію