Методична підготовка як важлива складова професійного становлення майбутніх учителів біології

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Методична підготовка як важлива складова професійного становлення майбутніх учителів біології

Методична підготовка як важлива складова професійного становлення майбутніх учителів біології

У статті розкрито сутність поняття „методична підготовка”, проаналізовано  погляди вчених  на  методику  як  науку, обґрунтовано  значення методичної підготовки у професійній підготовці  майбутніх учителів біології.

Ключові  слова:  підготовка,  професійна  підготовка,  методика  навчання, методична підготовка майбутніх учителів біології.

Постановка  проблеми  у  загальному вигляді  та  її  зв’язок  із  важливими  науковими  або  практичними  завданнями.  Сьогодні в умовах формування нової  філософії освіти,  реформування вітчизняної  системи  освіти  та  її  інтеграції  до  європейського  освітнього  простору  вимагає  перегляду  якість  професійної  підготовки фахівців різних напрямів і галузей знань. У Національній доктрині розвитку  освіти  в  Україні  зазначено,  що  підготовка  педагогічних  працівників є „важливою умовою модернізації освіти” [18, с. 5]. Одним із основних завдань розвитку педагогічної освіти є приведення  змісту  фундаментальної,  психолого-педагогічної,  методичної, інформаційно-технологічної, практичної  та соціально-гуманітарної  підготовки  педагогічних  та  науково-педагогічних  працівників  до  вимог інформаційно-технологічного суспільства  та змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сфері, у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах [17].


Переглянути публікацію