Tags : програма
    Головна / Posts tagged "програма"

Мета предмета «Основи здоров’я» – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку. Нова програма: 6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas Програма на 2016-2017 н.р. programa-osnovi-zdorovya-1-4-klas Методичні рекомендації metod-rekomendatsii

Навчальна програма з біології для основної школи розроблена відповідно до основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти і спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі «Природознавство» та вимог до загальноосвітньої підготовки учнів з біології. Навчання біології в основній школі спрямоване на реалізацію таких завдань: засвоєння знань щодо ролі біологічної науки у формуванні сучасної ..
Читати далі…

Програма навчальної дисципліни «Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 6.040102 «Біологія»*. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах» є зміст, форми та методи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах. Навч програм

Грицай Н.Б. Методика позакласної роботи з біології: Програма курсу. – Рівне: МЕГУ, 2005. – 23 с. Мета курсу „Методика позакласної роботи з біології” – ознайомлення з особливостями позакласної роботи з біології, організацією, плануванням та змістом роботи гуртків, клубів різного профілю, питаннями екологічної освіти і виховання учнів, організацією роботи на навчально-дослідній ділянці, проведенням фенологічних спостережень, дослідництва ..
Читати далі…

Особливості навчання біології у 7 класі розкриває кандидат біологічних наук Костянтин Миколайович Задорожний, головний редактор журналу “Біологія” та “Біологія. Позакласна робота”. Щоб переглянути вебінар, перейдіть за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=bMcnh_mOd0Q