Навчальна програма “Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах”

Головна / Методика позакласної роботи з біології / Навчальна програма “Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах”

Навчальна програма “Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах”

Програма навчальної дисципліни «Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 6.040102 «Біологія»*.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах» є зміст, форми та методи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах.

Навч програм