Робоча програма дисципліни “Методика проведення екскурсій з біології”

Головна / Методика проведення екскурсій з біології / Робоча програма дисципліни “Методика проведення екскурсій з біології”

Робоча програма дисципліни “Методика проведення екскурсій з біології”

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 
Методика проведення екскурсій з біології

 
напрям підготовки 6.040102 «Біологія»

галузь знань 0401 «Природничі науки»

кваліфікація вчитель біології

Рівне

Мета: сформувати у майбутніх учителів біології систему знань про методику проведення біологічних екскурсій та навчити методично правильно їх проводити.

Завдання: навчити визначати тему і мету екскурсії, вибирати маршрут екскурсії та об’єкти для спостереження, складати конспект екскурсії та інструктивні картки для самостійної роботи учнів, проводити аналіз та самоаналіз екскурсії; ознайомити з історією розвитку екскурсійної справи; поглибити знання з методики навчання біології.


Переглянути повнотекстову версію