Tags : посібник
    Головна / Posts tagged "посібник"

У львівському видавництві “Новий світ – 2000” вийшов друком новий навчальний посібник: Грицай Н.Б. Інноваційні технології навчання біології: навчальний посібник. Львів: «Новий світ – 2000», 2019. 176 с.

Грицай Н. Б. Методика навчання біології у таблицях і схемах : навчальний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2017. – 84 с.

Грицай Н. Б. Методика навчання біології : робочий зошит для самостійної роботи студентів : навчальний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2017. – 80 с. Посібник призначено для студентів біологічних спеціальностей, які вивчають дисципліну «Методика навчання біології». У ньому вміщено різноманітні запитання, завдання, схеми і таблиці, тести, методичні задачі до кожної із тем навчальної програми. Використання ..
Читати далі…

Грицай Н. Б. Методика навчання біології у запитаннях і відповідях : навчальний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2017. – 124 с.

Грицай Н.Б. Методика підготовки та проведення екскурсій з біології : навчально-методичний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : О. Зень, 2016. – 232 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист №1/11-771 від 29.01.2013). У посібнику розкрито сутність поняття «екскурсія», з’ясовано значення екскурсій у навчально-виховному процесі, визначено особливості біологічної екскурсії, ..
Читати далі…

Грицай Н. Б. Інноваційні технології навчання біології : навчальний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2016. – 184 с.  Навчальний посібник присвячений інноваційним технологіям навчання, які використовують під час навчання біології в загальноосвітній школі. У посібнику розкрито сутність поняття «технологія навчання», представлено найпоширеніші класифікації технологій, схарактеризовано особливості таких технологій навчання біології, як інтерактивні технології, технологія майстерні, ..
Читати далі…

Мої посібники: Назва: “Методика навчання біології” Грицай Н. Б. Методика навчання біології : навчальний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2016. – 272 с. Навчальний посібник призначений для студентів-біологів. Він містить лекційний курс з дисципліни «Методика навчання біології», плани практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання, методичні задачі, завдання для контрольних робіт, ..
Читати далі…

Матеріали для дистанційного вивчення дисципліни “Методика позакласної роботи з біології” подано в посібнику      

Грицай Н. Б. Біологія. Контрольні завдання для підготовки до Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України : навчально-методичний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : РМАНУМ, 2014. – 126 с. У навчально-методичному посібнику вміщено завдання та відповіді контрольних робіт із біології, що були запропоновані учасникам ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у відділеннях «Хімія та біологія» і «Екологія та аграрні науки» ..
Читати далі…

Грицай Н. Активизация познавательной деятельности учащихся по биологии: методика внеклассной работы : [монография] / Наталия Грицай. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 284 с. ISBN 978-3-659-67749-6 У монографії досліджено проблему активізації пізнавальної діяльності учнів у позакласній роботі з біології. Активізація пізнавальної діяльності вимагає застосування різних засобів, які спонукають дитину до вияву більш високого рівня пізнавальної активності. ..
Читати далі…