Мої посібники: “Методика навчання біології”

Головна / Посібники / Мої посібники: “Методика навчання біології”

Мої посібники: “Методика навчання біології”

Мої посібники:

Назва: “Методика навчання біології”

Грицай Н. Б. Методика навчання біології : навчальний посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2016. – 272 с.

Навчальний посібник призначений для студентів-біологів. Він містить лекційний курс з дисципліни «Методика навчання біології», плани практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання, методичні задачі, завдання для контрольних робіт, завдання для модульного контролю, орієнтовну тематику курсових робіт, запитання до екзамену, глосарій, перелік рекомендованої літератури, додатки (схеми і таблиці з методики навчання біології).

 Посібник стане у пригоді студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, а також вчителям біології загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, методистам інститутів післядипломної педагогічної освіти.