Tags : портфоліо
    Головна / Posts tagged "портфоліо"

Шановні студенти! Щоб краще зрозуміти, що таке методичне портфоліо, пропонуємо ознайомитись із публікаціями: http://grytsai.rv.ua/?p=408 http://grytsai.rv.ua/?p=148      

Анотація. У статті розкрито значення педагогічної практики в системі методичної підготовки майбутніх учителів біології. Визначено недоліки в організації  та  проведенні  педагогічної  практики  у  ВНЗ  та  шляхи  її вдосконалення.  Обґрунтовано  можливості  використання  портфоліо  як засобу автентичного оцінювання педагогічної практики з біології. Ключові  слова:  методика  навчання  біології,  портфоліо,  педагогічна практика, оцінювання. Одним  із  завдань  вищої  школи  є  ..
Читати далі…

У  статті  проаналізовано  сутність  поняття „портфоліо”,  вказано  різні  підходи  до  його  визначення,  обґрунтовано  значення портфоліо  у  професійній  підготовці  студентів-біологів,  а  також запропоновано орієнтовну структуру методичного портфоліо для майбутніх учителів біології. Ключові слова: портфоліо,  професійна підготовка,  методичне портфоліо, методична підготовка, майбутні вчителі біології. Постановка  проблеми  в  загальному  вигляді  та  її  зв’язок  з важливими науковими чи практичними ..
Читати далі…