Підвищення результативності педагогічної практики у професійній підготовці майбутніх учителів біології

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Підвищення результативності педагогічної практики у професійній підготовці майбутніх учителів біології

Підвищення результативності педагогічної практики у професійній підготовці майбутніх учителів біології

Анотація. У статті розкрито значення педагогічної практики в системі методичної підготовки майбутніх учителів біології. Визначено недоліки в організації  та  проведенні  педагогічної  практики  у  ВНЗ  та  шляхи  її вдосконалення.  Обґрунтовано  можливості  використання  портфоліо  як засобу автентичного оцінювання педагогічної практики з біології.

Ключові  слова:  методика  навчання  біології,  портфоліо,  педагогічна практика, оцінювання.

Одним  із  завдань  вищої  школи  є  формування  висококваліфікованих педагогів,  компетентних  у  своїй  професійній  діяльності,  здатних  творчо вирішувати  педагогічні  проблеми.  Відповідно  до  компетентнісного підходу мета професійної підготовки у вищому навчальному закладі – не тільки  засвоєння  певного  обсягу  знань,  формування  відповідних  умінь  і навичок, а й здатність їх застосовувати в нестандартних ситуаціях, вміння швидко орієнтуватися в умовах безпосередньої професійної діяльності.


Переглянути публікацію