Tags : педагогічна практика
    Головна / Posts tagged "педагогічна практика"

У статті розкрито сутність практико-орієнтованого підходу до навчання майбутніх учителів біології. Мета статті полягає у визначенні ефективних практико-орієнтованих технологій навчання у методичній підготовці студентів. За результатами анкетування викладачів методики навчання біології визначено найпоширеніші технології навчання та ті, які використовуються недостатньо. Практико-орієнтовані технології сприяють реалізації професійної діяльності студентів під час їх навчання у вищому навчальному закладі. ..
Читати далі…

Анотація. У статті розкрито значення педагогічної практики в системі методичної підготовки майбутніх учителів біології. Визначено недоліки в організації  та  проведенні  педагогічної  практики  у  ВНЗ  та  шляхи  її вдосконалення.  Обґрунтовано  можливості  використання  портфоліо  як засобу автентичного оцінювання педагогічної практики з біології. Ключові  слова:  методика  навчання  біології,  портфоліо,  педагогічна практика, оцінювання. Одним  із  завдань  вищої  школи  є  ..
Читати далі…

Важливим етапом підготовки майбутніх учителів біології  до  професійної  діяльності  є  педагогічна  практика  в  загальноосвітній  школі.  У  статті  акцентовано  увагу  на  організації  і  проведенні  студентами-практикантами  позакласної роботи з біології. Педагогічною  наукою  доведено  та  в  шкільній  практиці  підтверджено, що великі можливості для реалізації завдань  сучасної освіти має позакласна робота. Вона дозволяє враховувати індивідуальні особливості учнів, їхні інтереси, ..
Читати далі…