Tags : монографія
    Головна / Posts tagged "монографія"

Грицай Н. Б. Європейський досвід методичної підготовки майбутніх учителів біології. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph. 1st. ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. P. 306–326.  DOI: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-27-5_15  

2 червня у Лабораторії гуманітарних досліджень Рівненської Малої академії наук відбулася презентація монографії «Радон: моніторинг та геоекологічний аналіз його впливу на екосистему міста Рівне» (автори  – старший викладач кафедри хімії та фізики Національного університету водного господарства та природокористування Олександр Лебедь, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики та хімії Рівненського державного гуманітарного університету Володимир ..
Читати далі…

Грицай Н. Б. Методична підготовка майбутніх учителів біології в університетах Польщі та України: компаративний аналіз // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph. Vol. 1. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. P. 116–133. (Recommended for publication by the Academic Council of Maria Curie-Sklodowska University) colmon Lublin_ped_psyh_Ч. 1 Українські науковці взяли ..
Читати далі…

Грицай Н.Б. Інноваційні технології у методичній підготовці майбутніх учителів біології // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах: монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – C. 285–305. Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, ..
Читати далі…