Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах

Головна / Наукова діяльність / Монографії / Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах

Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах

Грицай Н.Б. Інноваційні технології у методичній підготовці майбутніх учителів біології // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах: монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – C. 285–305.

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, протокол № 1 від 21.09.2017 року)