ДИДАКТИКА БІОЛОГІЇ ЯК БАЗОВА ДИСЦИПЛІНА У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Головна / Наукова діяльність / Публікації / ДИДАКТИКА БІОЛОГІЇ ЯК БАЗОВА ДИСЦИПЛІНА У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

ДИДАКТИКА БІОЛОГІЇ ЯК БАЗОВА ДИСЦИПЛІНА У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Грицай Н. Б. Дидактика біології як базова дисципліна у методичній підготовці майбутніх учителів біології: європейський та український контекст / Н. Б. Грицай // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 17 (60). – С. 180–183.

У статті з’ясовано сутність дидактики біології як науки та навчальної дисципліни. Проаналізовано зміст дидактики біології в університетах країн Європейського Союзу. Визначено основні форми і методи методичної підготовки майбутніх учителів біології. Акцентовано на відмінностях у навчанні дидактики біології в Україні та за кордоном. Окреслено напрями вдосконалення змісту методичної підготовки в Україні.

Ключові слова: дидактика біології, методична підготовка, методика навчання біології, навчальна дисципліна, майбутні вчителі біології.

Ozfm_2017_17_50