Резюме.  У  статті  встановлено  відмінність  між  категоріями «компетенція»  та  «компетентність», з’ясовано сутність поняття «методична компетенція», запропоновано  класифікацію  методичних  компетенцій,  схарактеризовано  види  методичних  компетенцій майбутніх учителів біології. Ключові  слова:  методична  підготовка,  компетенція,  компетентність, компетентнісний підхід, майбутні вчителі біології. Постановка проблеми. Участь України у Болонському процесі вимагає співставлення зі  світовими  та  європейськими  освітніми  стандартами,  прийняття  нової  освітньої ..
Читати далі…