Методичні компетенції майбутніх учителів біології

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Методичні компетенції майбутніх учителів біології

Методичні компетенції майбутніх учителів біології

Резюме.  У  статті  встановлено  відмінність  між  категоріями «компетенція»  та  «компетентність», з’ясовано сутність поняття «методична компетенція», запропоновано  класифікацію  методичних  компетенцій,  схарактеризовано  види  методичних  компетенцій майбутніх учителів біології.

Ключові  слова:  методична  підготовка,  компетенція,  компетентність, компетентнісний підхід, майбутні вчителі біології.

Постановка проблеми. Участь України у Болонському процесі вимагає співставлення зі  світовими  та  європейськими  освітніми  стандартами,  прийняття  нової  освітньої термінології,  впровадження  компетентністного  підходу  у  підготовці  майбутніх  вчителів, перегляд  системи  мінімальних  вимог  до  знань,  умінь  і  навичок  та  особистісних  якостей, визначення  комплексу  компетенцій,  необхідних  для  майбутніх  фахівців.  Компетентнісний підхід  не  заперечує  значущість  знань,  проте  акцентує  увагу  на  здатності  використовувати  отримані знання у професійній діяльності.


Переглянути публікацію