Tags : дидактика біології
    Головна / Posts tagged "дидактика біології"

Грицай Н. Б. Дидактика біології як базова дисципліна у методичній підготовці майбутніх учителів біології: європейський та український контекст / Н. Б. Грицай // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 17 (60). – С. 180–183. У статті з’ясовано сутність дидактики біології ..
Читати далі…

У статті розкрито доцільність створення лабораторії методики навчання біології. Визначено мету, завдання та основні напрями роботи лабораторії. Окреслено перспективи діяльності лабораторії методики навчання біології для забезпечення якісної методичної підготовки майбутніх учителів біології. Grytsai N. Laboratoria metodyky

У  статті  розкрито  особливості  методичної  підготовки  майбутніх  учителів  біології  в  Польщі.  Визначено  провідних  польських учених, які проводять дослідження в галузі методики навчання біології. Проаналізовано зміст дисципліни «Дидактика  біології»  в  різних  університетах  Республіки  Польща.  Схарактеризовано форми і методи методичної підготовки студентів.  Встановлено  обов’язкові  та  вибіркові  дисципліни  методичного  спрямування.  З’ясовано  переваги  методичної  підготовки майбутніх учителів біології в ..
Читати далі…

Анотація. У статті розглянуто підготовку майбутніх учителів біології в університетах Чеської Республіки та Словацької  Республіки.  Встановлено  обов’язкові  та  вибіркові  дисципліни  методичного  спрямування  у  підготовці  студентів-біологів.  З’ясовано внесок окремих учених  у методичну підготовку майбутніх учителів біології. Проаналізовано зміст навчальних  програм з дисципліни «Дидактика біології» в різних університетах. Визначено основні навчальні посібники з методичних  дисциплін, за якими ..
Читати далі…