Методична підготовка майбутніх учителів біології в університетах Республіки Польща

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Методична підготовка майбутніх учителів біології в університетах Республіки Польща

Методична підготовка майбутніх учителів біології в університетах Республіки Польща

У  статті  розкрито  особливості  методичної  підготовки  майбутніх  учителів  біології  в  Польщі.  Визначено  провідних  польських учених, які проводять дослідження в галузі методики навчання біології. Проаналізовано зміст дисципліни «Дидактика  біології»  в  різних  університетах  Республіки  Польща.  Схарактеризовано форми і методи методичної підготовки студентів.  Встановлено  обов’язкові  та  вибіркові  дисципліни  методичного  спрямування.  З’ясовано  переваги  методичної  підготовки майбутніх учителів біології в університетах Польщі  та розроблено пропозиції щодо її вдосконалення у ВНЗ України.

Ключові  слова:  дидактика  біології,  методика  навчання  біології,  методична  підготовка,  навчальні  дисципліни,  навчальні посібники, майбутні вчителі біології.


Переглянути публікацію