Розвиток методики проведення екскурсій з біології у 20-х роках ХХ століття

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Розвиток методики проведення екскурсій з біології у 20-х роках ХХ століття

Розвиток методики проведення екскурсій з біології у 20-х роках ХХ століття

Анотація.  У  статті  визначено  основні  етапи  розвитку  методики  проведення  екскурсій  з  біології,  розглянуто  період  розквіту  екскурсійної справи.  Проаналізовано  методичні  погляди  щодо  організації  екскурсій провідних  учених  20-х  років  ХХ  століття  і  обґрунтовано  значення  їхніх ідей для сучасної методики навчання біології.

Ключові  слова:  методика,  навчання  біології,  екскурсії,  дослідницький метод, екскурсійні станції, природа.

У  контексті  гуманізації  шкільної  біологічної  освіти  окреслюється необхідність переосмислення методики проведення навчальних екскурсій для реалізації навчально-виховних завдань з цього предмета. Незважаючи на  те,  що  екскурсія  як  форма  організації  навчання  є  однією  з  найбільш давніх,  її  потенціал  для  розвитку  пізнавальної  та  творчої  активності, комунікативних  якостей  особистості,  як  і  раніше,  залишається  високим.


Переглянути публікацію