Професійний портрет сучасного вчителя біології

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Професійний портрет сучасного вчителя біології

Професійний портрет сучасного вчителя біології

Інноваційні процеси,  які відбуваються у  вітчизняній освіті, зумовлюють підвищену увагу до проблем підготовки майбутніх педагогів. Традиційно основними вимогами до вчителів загальноосвітньої школи були такі: знати свій предмет і вміти передавати знання, тобто володіти методикою викладання. На сьогодні коло вимог до вчителя значно розширилось.

Провідна  ідея  сучасної  педагогічної  освіти  –  формування  педагога професіонала, який відзначатиметься компетентністю та мобільністю, самостійністю й ініціативністю, нестандартним мисленням і творчим підходом до  роботи,  індивідуальним  методичним  стилем  і  вмінням  організовувати навчальний процес з урахуванням потреб та особливостей кожного учня.

 


Переглянути публікацію