Методична діяльність учителя біології як педагогічна проблема

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Методична діяльність учителя біології як педагогічна проблема

Методична діяльність учителя біології як педагогічна проблема

Метою статті є розкриття сутності методичної діяльності вчителя біології  та  визначенні  її  видів.  З’ясовано  зміст  навчальної,  виховної,  корекційно-розвивальної, культурно-просвітницької, соціально-педагогічної, організаційної, науково-дослідницької, профільно-предметної  та  методичної  діяльності  вчителя.  Визначено  функції методичної  діяльності  педагога.  Схарактеризовано  види  методичної  діяльності вчителя  біології.  Встановлено,  що  методична  діяльність  майбутніх  учителів  біології відбувається  під  час  аудиторних  занять,  самостійної,  навчально-дослідної  роботи студентів,  на  педагогічних  практиках.  Подальшого  дослідження  потребує  проблема формування відповідних методичних компетенцій майбутніх учителів біології.

Ключові  слова:  методика  навчання  біології,  методична  підготовка, діяльність,  професійна  діяльність,  методична  діяльність,  види  методичної діяльності, майбутні вчителі біології.

Постановка  проблеми.  В  умовах  реформування  системи  освіти України  все  актуальнішою  стає  проблема  вдосконалення  професійної підготовки  майбутніх  учителів  біології.  Зокрема,  у  вищому  навчальному закладі  необхідно  сформувати  у  студентів  методичну  готовність  до виконання  педагогічної  діяльності  в  загальноосвітній  школі,  ознайомити майбутніх  фахівців  з  основними  видами  професійної  діяльності,  які  їм належить  виконувати  в  подальшій  роботі.  Зміст  методичної  підготовки студентів  в  умовах  ВНЗ  має  передбачати  поетапне  формування методичних  умінь  і  навичок,  методичних  компетенцій  у  ході  засвоєння методичної діяльності вчителя.


Переглянути публікацію