Основні принципи методичної підготовки майбутніх учителів біології

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Основні принципи методичної підготовки майбутніх учителів біології

Основні принципи методичної підготовки майбутніх учителів біології

У  статті  з’ясовано  сутність  поняття  «принципи»,  розглянуто  традиційні  та  новітні  принципи  навчання.  Проаналізовано  різні  підходи  до  визначення  дидактичних  принципів.  Розкрито  погляди  вчених  на  виокремлення  принципів  методичної підготовки майбутніх педагогів в умовах вищого навчального закладу.  Схарактеризовано  принципи  методичної  підготовки  майбутніх  учителів  біології  (принцип науковості, принцип професійної спрямованості, принцип інтегративності, принцип  зв’язку  теорії  і  практики,  принцип  свідомості  та  активності,  принцип систематичності  та  послідовності,  принцип  посилення  творчої  спрямованості методичної підготовки, принцип варіативності).

Ключові  слова:  навчальний  процес,  принципи,  дидактичні  принципи, дидактична категорія, методична підготовка, професійна підготовка, вища школа, майбутні вчителі біології.

Постановка проблеми. В умовах модернізації вищої освіти України, наближення  її  до  європейських  стандартів  важливим  є  вдосконалення професійної  підготовки  майбутніх  педагогів,  зокрема  її  методичної складової.  Методична  підготовка  студентів  передбачає  цілеспрямоване засвоєння ними системи методичних знань, формування в них методичних компетенцій у контексті  розв’язання методичних задач. Майбутні вчителі мають  бути  ознайомлені  з  інноваційними  освітніми  технологіями, новітніми  засобами  навчання,  застосовувати  на  практиці  сучасні досягнення педагогічних наук.


Переглянути публікацію