Методика навчання біології як самостійна галузь науково-педагогічних знань

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Методика навчання біології як самостійна галузь науково-педагогічних знань

Методика навчання біології як самостійна галузь науково-педагогічних знань

У  статті  проаналізовано  погляди  науковців  на  формування  предметних методик.  Встановлено  співвідношення  між  дидактикою,  загальною  і  частковою методиками та технологією навчання. Доведено повноцінність методики навчання як  педагогічної  науки.  Зроблено  спробу  категоріально  розмежувати  поняття «методика  навчання»  і  «технологія  навчання».  Обґрунтовано  недопустимість
заміни терміна «методика» на термін «технологія». Вказано особливості методики навчання біології як самостійної галузі науково-педагогічних знань.

Ключові  слова:  методика,  дидактика,  технологія,  методична  підготовка, професійна  підготовка,  методика  навчання  біології,  наукова  галузь,  майбутні вчителі біології.

Постановка  проблеми.  У  професійній  підготовці  майбутніх  учителів біології  важливе  значення  має  їхня  методична  підготовка.  Окремі пропедевтичні  методичні  знання  студенти  здобувають  під  час  вивчення біологічних  дисциплін,  порівнюючи  й  пов’язуючи  навчальний  матеріал  із шкільним  курсом  біології,  а  також  під  час  навчально-польових  практик. Ключовою  навчальною  дисципліною  в  методичній  підготовці  студентів  є «Методика  навчання  біології».  Проте  з  огляду  на  сучасні  тенденції розвитку  вітчизняної  освіти  в  навчальних  планах  підготовки  майбутніх педагогів-біологів з’являються такі нові дисципліни, як «Теорія і технології навчання  біології»,  «Технологія  та  методика  навчання  біології», «Педагогічні технології», «Інноваційні технології у біологічній освіті» тощо.

 


Переглянути публікацію