Метод проектів у методичній підготовці майбутніх учителів біології

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Метод проектів у методичній підготовці майбутніх учителів біології

Метод проектів у методичній підготовці майбутніх учителів біології

Сучасна  вітчизняна  система  освіти  спрямована  на  формування  педагога  нової  генерації,  який  буде конкурентоспроможним  на  ринку  праці,  відзначатиметься  високими професійними та особистісними якостями, умінням швидко адаптуватися до  умов  праці,  виявляти  творчі  здібності,  готовність  до  самоосвіти, самовдосконалення  та  самореалізації.  З  огляду  на  це  назріла  потреба удосконалення  методичної  підготовки  майбутніх  учителів  біології,  що передбачає  пошук  нових  форм  організації  навчання  студентів, використання  новітніх  методів  і  засобів  навчання,  впровадження інноваційних  педагогічних  технологій,  що  дало  б  змогу  забезпечити високий рівень знань майбутніх фахівців, активізацію їхньої пізнавальної діяльності,  розвиток  креативності,  формування  необхідної  методичної компетентності майбутніх педагогів.

 


Переглянути публікацію