Різноманітність видів самостійної роботи студентів з методики навчання біології у вищій школі

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Різноманітність видів самостійної роботи студентів з методики навчання біології у вищій школі

Різноманітність видів самостійної роботи студентів з методики навчання біології у вищій школі

У статті розкрито сутність самостійної роботи студентів як важливої складової  навчально-виховного процесу у вищій школі. З’ясовано погляди вчених на класифікацію видів самостійної роботи майбутніх фахівців. Схарактеризовано види самостійної роботи майбутніх  учителів з дисципліни «Методика навчання біології» під час лекцій, лабораторних занять, педагогічної практики тощо. Запропоновано завдання для самостійної роботи з методики навчання біології, які сприяють розширенню і поглибленню методичних знань студентів, формуванню в них методичних умінь, виробленню методичного мислення та індивідуального методичного стилю. Обґрунтовано ефективність використання зошитів з друкованою основою у методичній підготовці майбутніх учителів біології. Розкрито значення методичного портфоліо в систематизації самостійних робіт студентів.

Ключові слова: методична підготовка, методика навчання біології, самостійна робота, види самостійної роботи, майбутні вчителі біології.

 


Переглянути публікацію