Структурні компоненти системи методичної підготовки майбутніх учителів біології

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Структурні компоненти системи методичної підготовки майбутніх учителів біології

Структурні компоненти системи методичної підготовки майбутніх учителів біології

Анотація. У статті розкрито сутність системного підходу в дослідженні методичної підготовки майбутніх педагогів. Проаналізовано погляди вчених на структуру педагогічних систем. Визначено основні компоненти системи методичної підготовки майбутніх учителів біології.

Ключові слова: система, методична система, методична підготовка, методика навчання біології, майбутні учителі біології

На сучасному етапі в системі освіти України настають значні зміни. Згідно із Законом про вищу освіту (від  01.07.2014 № 1556-VII) важливими напрямами розвитку  вітчизняної  вищої  освіти  є  підвищення  якості  освіти,  підготовка фахівців, конкурентноспроможних  на ринку праці, впровадження нових стандартів освіти  і  т.д.  [7].  З  огляду  на  це  необхідно  переглянути  та  вдосконалити  професійну  підготовку  майбутніх  учителів  –  «конструкторів»  нової  генерації  фахівців,  які  будуть здатні реалізувати себе в сучасних соціально-економічних умовах.


Переглянути публікацію