Автореферат. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

Головна / Наукова діяльність / Дисертації / Автореферат. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

Автореферат. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Грицай Наталія Богданівна

УДК 37.015.2: 371.322.5

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З БІОЛОГІЇ

13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія)

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук

КИЇВ – 2008


Переглянути автореферат