Rola wycieczek w edukacji środowiskowej i wychowaniu uczniów

Головна / Методика проведення екскурсій з біології / Rola wycieczek w edukacji środowiskowej i wychowaniu uczniów

Rola wycieczek w edukacji środowiskowej i wychowaniu uczniów

Grycaj (Hrytsai) N., Bąbelewska A. Rola wycieczek w edukacji środowiskowej i wychowaniu uczniów. Chemistry. Environment. Biotechnology. 2017, 20, 67–70 UPL: http://ceb-journal.com/files/z20/p11.pdf

W artykule zostało opisane znaczenie wycieczek w wychowaniu uczniów w zakresie ekologii i ochrony przyrody. Wyjaśniono istotę edukacji i wychowania ekologicznego, zasady edukacji ekologicznej. Opisano wycieczkę jako główną formę organizacji nauczania biologii w szkole. Opisana została również struktura i metodyka prowadzenia przyrodniczych wycieczek. Zostało podkreślone znaczenie połączenia racjonalnego, emocjonalnego i praktycznego aspektu w czasie trwania wycieczki. Przedstawiono wybrane formy pracy w czasie wycieczek, które przyczyniają się do ekologicznej edukacji uczniów, kształtowa- nia u nich zasad postępowania w naturze, troskliwej opieki nad nią i motywacji do działań z zakresu ochrony przyrody w czasie trwania wycieczek. Zostały sformułowane wnioski o znaczeniu wycieczek z biologii w procesie edukacji i wychowania ekologicz- nego dzieci w wieku szkolnym.
Słowa kluczowe: wycieczka, edukacja ekologiczna, wychowanie ekologiczne, ochrona przyrody, wychowanie w szacunku do przyrody

Rola wycieczek

http://ceb-journal.com/files/z20/p11.pdf