У  статті  обґрунтовано  важливість  проектування  індивідуальної  траєкторії  методичного  становлення  майбутніх  педагогів  у  вищому навчальному закладі. Розкрито сутність понять «професійне становлення», «методичне становлення», «індивідуальна траєкторія». Виокремлено  рівні  методичного  становлення  майбутніх  учителів  біології  та  його  етапи. З’ясовано роль методичного портфоліо у реалізації індивідуальної  траєкторії становлення педагога. Ключові  слова:  методична  підготовка,  професійне  становлення,  методичне  становлення,  індивідуальна  траєкторія,  майбутні  ..
Читати далі…