Tags : стаття
    Головна / Posts tagged "стаття"

Грицай Н. Б. Діяльність лабораторії методики навчання біології як одна з умов підвищення якості методичної підготовки майбутніх педагогів / Н. Б. Грицай // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Topical Researches of the World Science» (June 20–21, 2015, Dubai, UAE). – Dubai : Rost Publishing, 2015. – Vol. 1. – P. 53–56. Грицай Діяльність лабораторії

У статті розкрито сутність поняття „методична підготовка”, проаналізовано  погляди вчених  на  методику  як  науку, обґрунтовано  значення методичної підготовки у професійній підготовці  майбутніх учителів біології. Ключові  слова:  підготовка,  професійна  підготовка,  методика  навчання, методична підготовка майбутніх учителів біології. Постановка  проблеми  у  загальному вигляді  та  її  зв’язок  із  важливими  науковими  або  практичними  завданнями.  Сьогодні в умовах формування нової  ..
Читати далі…