Tags : система
    Головна / Posts tagged "система"

Грицай Н. Б. Реалізація авторської системи методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах / Н. Б. Грицай // Імідж сучасного педагога. – 2017. –№ 4/2 (173). – С. 19–23. (Bielefeld Academic Search Engine, OpenAIRE, WorldCat) Стаття Грицай Реал

Анотація. У статті розкрито сутність системного підходу в дослідженні методичної підготовки майбутніх педагогів. Проаналізовано погляди вчених на структуру педагогічних систем. Визначено основні компоненти системи методичної підготовки майбутніх учителів біології. Ключові слова: система, методична система, методична підготовка, методика навчання біології, майбутні учителі біології На сучасному етапі в системі освіти України настають значні зміни. Згідно із Законом ..
Читати далі…