Tags : самостійна робота
    Головна / Posts tagged "самостійна робота"

У статті розкрито сутність самостійної роботи студентів як важливої складової  навчально-виховного процесу у вищій школі. З’ясовано погляди вчених на класифікацію видів самостійної роботи майбутніх фахівців. Схарактеризовано види самостійної роботи майбутніх  учителів з дисципліни «Методика навчання біології» під час лекцій, лабораторних занять, педагогічної практики тощо. Запропоновано завдання для самостійної роботи з методики навчання біології, які сприяють ..
Читати далі…