Tags : професійна діяльність
    Головна / Posts tagged "професійна діяльність"

У статті розкрито сутність практико-орієнтованого підходу до навчання майбутніх учителів біології. Мета статті полягає у визначенні ефективних практико-орієнтованих технологій навчання у методичній підготовці студентів. За результатами анкетування викладачів методики навчання біології визначено найпоширеніші технології навчання та ті, які використовуються недостатньо. Практико-орієнтовані технології сприяють реалізації професійної діяльності студентів під час їх навчання у вищому навчальному закладі. ..
Читати далі…

Метою статті є розкриття сутності методичної діяльності вчителя біології  та  визначенні  її  видів.  З’ясовано  зміст  навчальної,  виховної,  корекційно-розвивальної, культурно-просвітницької, соціально-педагогічної, організаційної, науково-дослідницької, профільно-предметної  та  методичної  діяльності  вчителя.  Визначено  функції методичної  діяльності  педагога.  Схарактеризовано  види  методичної  діяльності вчителя  біології.  Встановлено,  що  методична  діяльність  майбутніх  учителів  біології відбувається  під  час  аудиторних  занять,  самостійної,  навчально-дослідної  роботи студентів,  на  ..
Читати далі…