У  статті  з’ясовано  сутність  поняття  «принципи»,  розглянуто  традиційні  та  новітні  принципи  навчання.  Проаналізовано  різні  підходи  до  визначення  дидактичних  принципів.  Розкрито  погляди  вчених  на  виокремлення  принципів  методичної підготовки майбутніх педагогів в умовах вищого навчального закладу.  Схарактеризовано  принципи  методичної  підготовки  майбутніх  учителів  біології  (принцип науковості, принцип професійної спрямованості, принцип інтегративності, принцип  зв’язку  теорії  і  практики,  принцип  свідомості  ..
Читати далі…